افزودنی غذایی چیست؟

افزودنی های غذایی

افزودنی غذایی_پویاویژن

افزودنی غذایی

افزودنی غذایی یا مکمل مواد غذایی هر ماده ای است که به مواد غذایی اضافه می شود.
به لحاظ قانونی، اصطلاح به معنای “هر نوع ماده ای است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تبدیل شدن به یک جزء از ماده غذایی یا در غیر اینصورت بر ویژگی های هر غذایی تأثیر بگذارد، استفاده می شود “. این تعریف شامل هر ماده ای است که در تولید، پردازش، بسته بندی، حمل و نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود، هدف از تعریف قانونی، الزام مجوز پیش فروش است. بنابراین، این تعریف ماده ای را که به طور کلی به عنوان بی خطر مورد استفاده قرار می گیرد (که مورد تایید دولت قرار نگرفته است) محروم می کند.

مواد افزودنی غذایی مستقیم
مواد افزودنی مستقیم، مواد غذایی هستند که به منظور خاصی به ترکیبات مواد غذایی در آن غذا اضافه شده است. به عنوان مثال، صمغ زانتان – که در سس سالاد، شیر شکلات، پودر نانوایی، پودینگ ها و دیگر مواد غذایی برای اضافه کردن بافت استفاده می شود، یک افزودنی مستقیم است. اکثر مواد افزودنی مستقیم بر روی برچسب مواد غذا شناسایی می شوند.

مواد افزودنی  غذایی غیر مستقیم
مواد افزودنی غیر مستقیم مواد غذایی هستند که بخاطر بسته بندی، ذخیره سازی و یا دست زدن به مواد دیگر، به بخشی از مواد غذایی تبدیل می شوند. به عنوان مثال، مقادیری از مواد بسته بندی ممکن است در طول ذخیره سازی خود را به مواد غذایی برسانند. تولید کنندگان بسته بندی مواد غذایی باید به سازمان های بهداشتی و غذایی آن کشور ثابت کنند که قبل از اینکه مجاز به استفاده از این مواد باشند، تمام مقررات مربوط به تماس این مواد افزودنی با ماده غذایی محصول رعایت شده است.

دیدگاه ها بسته شده است