مالتودکسترین ، تغذیه نوزادان و تغذیه بالینی

مالتودکسترین از افزودنی های مجاز

مالتودکسترین_پویاویژن

مالتودکسترین

وابستگی تغذیه ای قوی به لاکتوز به عنوان منبع انرژی در تغذیه انسانی وجود دارد که این ترجیحا به عنوان بخشی از شیر مادر است. با این حال، کمبود لاکتوز ناشی از هضم ممکن است منجر به اسهال اسمزی شود که تقریبا ۴۰٪ انرژی ارائه شده ممکن است از بین برود. در چنین مواردی مالتودکسترین ها می توانند بعنوان جایگزینی برای لاکتوز برای تامین انرژی استفاده شوند. در این راستا پیشنهاد شده است که استفاده از این مواد به جای گلوکز مطلوب است، زیرا این عمل کمک می کند تا بار اسمزی و ناراحتی روده ای مرتبط را کاهش دهد. مالتودکسترین ها همچنین به عنوان یک منبع  CHO در فرمول های تغذیه غیر آلرژی نوزاد حاوی خوراکی های پروتئینی (سویا) یا پروتئین های هیدرولیز شده (فرمولهای هیپوالژنی) استفاده می شوند.

در تغذیه بالینی، این مواد در تغذیه عضلات و پاراستامول استفاده می شود که در آن می توان با پروتئین ها برای استفاده از تغذیه قبل از عمل با نوشیدنی ترکیب کرد. استفاده از نوشیدنی های قبل از عمل جراحی حاوی مالتودکسترین و پروتئین، به جای استفاده از روش معمول قبل از عمل، به بیماران تحت جراحی برای بدخیمی های دستگاه گوارش، رویکردی مفید دارد.

به عنوان مثال، در یک مطالعه، بیماران تحت جراحی دستگاه گوارش پس از عمل جراحی(گروه اول)  نوشیدنی حاوی ۱۱٪ پروتئین، ۷۰٪ مالتودکسترین و ۱۹٪ ساکاروز دریافت کردند و یا قبل از عمل جراحی (گروه دوم) این نوشیدنی را مصرف کردند. نتایج نشان داد که میانگین مدت بستری بیمارستان پس از عمل بیماران در گروه اول ۵۰٪ کمتر از گروه دوم بود.
علاوه بر این، بیماران در گروه اول واکنش التهابی کمتری را پس از عمل جراحی نسبت به بیماران گروه دوم داشتند.

در مطالعه دیگری، اثرات تجویز یک نوشیدنی قبل از عمل جراحی حاوی مالتودکسترین و گلوتامین (گروه GLN) یا تنها مالتودکسترین (گروه CHO) قبل از کولسیستکتومی لاپاروسکوپی بررسی شد. بیماران در گروه کنترل قبل از عمل جراحی قرار داشتند. نتایج نشان داد که کاهش پاسخ بیولوژیکی به ترومای جراحی با بهبود حساسیت به انسولین در بیماران گروه GLN وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *