متابولیسم و سنتز سوربیتول در درختان میوه

متابولیسم و سنتز سوربیتول در درختان میوه

متابولیسم و سنتز سوربیتول در درختان میوه

متابولیسم و سنتز سوربیتول در درختان میوه

فتوسنتز یا سنتز نوری فرایندی زیست‌شیمیایی است که در آن، انرژی نورانی خورشید توسط گیاهان و برخی از باکتری ها به انرژی شیمیایی ذخیره‌شده در مواد غذایی آن‌ها تبدیل می‌شود.

منظور از سنتز سوربیتول در درختان میوه چیست؟

سوربیتول یکی از ۱۷ الکل قند( نوعی الکل تهیه شده از قند) است که در گیاهان یافت می شود. محصول عمده فتوسنتز است و همراه با ساکارز ، فرم اصلی کربن در بسیاری از گونه های خانواده روزاسه و  خانواده گیاه چنار می باشد. تجمع سوربیتول به عنوان یک پاسخ تطبیقی گیاهان در برابر خشکسالی، شوری یا استرس و سرما محسوب می شود.

بیوسنتز( زیست ساخت) سوربیتول عمدتا مربوط به سنتز بافت است. سنتز سوربیتول در رقابت با سنتز ساکارز است زیرا آنها یک مسیر مشترک ازتریوسفسفات به گلوکز-فسفات دارند. مکانیسم های کنترل پارتیشن بندی کربن سلولی به سوربیتول در مقابل ساکارز و نشاسته تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد. هر دو سوربیتول و ساکارز در برگهای منبع سنتز می شوند و برای حمایت از رشد میوه در گونه های میوه درختی خانواده روزاسه به میوه منتقل می شوند.

سوربیتول و ساکارز عمده محصولات فتوسنتز توزیع شده در درختان سیب (Malus domestica Borkh) هستند که بر کیفیت میوه تأثیر می گذارند. سوربیتول در پاسخ درختان سیب به تنش های غیر زنده و بیوتیک نقش دارد. توزیع سوربیتول نقش مهمی در متابولیسم کربن میوه دارد و بر خصوصیات کیفیتی مانند تعادل قند اسید و تجمع نشاسته تأثیر می گذارد.

متابولیسم سوربیتول برای درک تغییرات ترکیبی سیب مهم است. متابولیسم سوربیتول در سیب و سایر اعضای تجمع سوربیتول در خانواده روزاسه می تواند یک هدف مناسب برای پرورش و ژنتیک برای دستکاری صفات کیفیت میوه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *