تعیین همزمان سوکرالوز و ترکیبات مرتبط با کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با تشخیص پراکندگی نور تبخیری

تعیین همزمان سوکرالوز و ترکیبات مرتبط با کروماتوگرافی مایع

سوکرالوز به طور گسترده در غذا و نوشیدنی ها به عنوان شیرین کننده استفاده می شود. روشهای سنتز کنونی معمولاً محصولات سوکرالوز را با سطوح مختلف کربوهیدراتهای کلر دار مرتبط ارائه می دهد که می تواند بر طعم و خواص اصلاح کننده طعم سوکرالوز تأثیر بگذارد. کمبود ترکیبات مرتبط در سوکرالوز اغلب با فقدان استانداردهای تجاری موجود مانع می شود.

مشخص کردن همزمان سوکرالوز و ترکیبات مرتبط با کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با تشخیص پراکندگی نور تبخیری

شیرین کننده های مصنوعی، طبقه مهمی از افزودنی های غذایی، در طیف گسترده ای از محصولات غذایی و نوشیدنی ها استفاده می شوند. در حالی که با افزایش آگاهی عمومی از دیابت و نیازهای غذایی خاص آنها، چاقی و حفره های دندانی، مصرف کنندگان بیشتری نگران این مواد هستند.

 سوکرالوز و ترکیبات مرتبط با کروماتوگرافی مایع

در میان شیرین کننده های مصنوعی که برای استفاده به عنوان افزودنی های غذایی توسط اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) تأیید شده است، آسسولفام، آسپارتام، ساخارین و سوکرالوز بیشتر استفاده می شود. سوکرالوز اخیراً به دلیل خواصی مانند شدت شیرینی بالا، عدم تغذیه، ثبات و ایمنی. این ماده با جایگزینی انتخابی سه گروه هیدروکسیل با اتم های کلر از ساکارز مشتق شده است.

تلاش زیادی برای سنتز سوکرالوز انجام شده است. با این حال، روشهای سنتز فعلی به طور معمول محصولات سوکرالوز را ارائه می دهند که حاوی سطوح مختلف کربوهیدرات کلر هستند که در حین تصفیه فقط تا حدی حذف می شوند. این ناخالصی ها می توانند روی شیرینی، طعم و خواص طعم زایی سوکرالوز حتی در غلظت های بسیار پایین نیز تأثیر بگذارند. بنابراین، لازم است میزان اجزای اصلی و ترکیبات مربوطه در طی فرآیند تولید سوکرالوز کنترل شود.

آماده سازی محلول نمونه و تجزیه و تحلیل HPLC

محلولهای نمونه ای از سوکرالوز خام، سوکرالوز حاصل از تبلور متوالی و ۸ سوکرالوز تجاری، جداگانه در آب دیونیزه با غلظت ۰٫۵ و ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر برای تعیین کمی سوکرالوز و ترکیبات مربوطه تهیه شد.

محلول نمونه از طریق غشای ۰٫۴۵-lm فیلتر شد و سپس ۲۰ لیتر محلول نمونه برای تجزیه و تحلیل به سیستم HPLC تزریق شد. تجزیه و تحلیل HPLC بر روی یک سیستم HPLC Thermo Scientific Ultimate 3000 انجام شد.

برای تشخیص ELSD، میزان جریان گاز نبولایزر و دمای لوله رانش به ترتیب ۱٫۶ لیتر در دقیقه و ۹۰ درجه سانتیگراد تنظیم شد. سوکرالوز و ترکیبات مربوطه در نمونه با مقایسه زمان های نگهداری نسبی آنها مشخص شد و با استفاده از یک روش استاندارد خارجی تعیین شد.

کاربرد

روش HPLC -ELSD توسعه یافته برای تعیین سوکرالوز و ترکیبات مرتبط در محصولات سوکرالوز در طول تصفیه و همچنین نمونه های سوکرالوز تجاری استفاده شد.

 سوکرالوز و ترکیبات مرتبط با کروماتوگرافی مایع

در همه نمونه ها، سوکرالوز و ترکیبات مربوطه در عرض ۱۴ دقیقه با موفقیت شناسایی شدند. علاوه بر این، محصولات هیدرولیز سوکرالوز ۱، ۶-DCF و ۴-CG در همه نمونه ها مشاهده نشد. در طول تصفیه، بیشتر ناخالصی ها با سه یا چند تبلور متوالی با محتویات نهایی بین ۰٫۰۷ تا ۰٫۲ حذف شدند.

میزان ناخالصی نمونه های سوکرالوز تجاری کاملاً متغیر است. هر ترکیب نمونه با مشخصات مورد نیاز فارماکوپه اروپا و فارماکوپه ایالات متحده (EP8.0 ؛ USP36-31) مطابقت خوبی داشت. اگرچه سطوح ناخالصی در نمونه های تجاری همه با این روش واجد شرایط هستند، اما برخی از نمونه های تجاری حاوی محتوای ناخالصی بسیار کمی هستند و بنابراین مطلوب تر هستند.

نتیجه گیری

یک روش ساده و حساس HPLC -ELSD برای تعیین همزمان سوکرالوز و ترکیبات مربوطه پیشنهاد شد. روش پیشنهادی امکان اندازه گیری سریع و دقیق را در یک حرکت ۱۴ دقیقه ای فراهم کرد و تکرارپذیری و خطی بودن خوبی را در طیف وسیعی از غلظت ها نشان داد.

علاوه بر این، این روش با موفقیت برای کنترل کیفیت سوکرالوز و نظارت بر تصفیه سوکرالوز استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.