اثر سطوح مختلف اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک در مرحله قبل از برداشت بر ماندگاری گل رز

اثر سطوح مختلف اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک در مرحله قبل از برداشت بر ماندگاری گل رز

اثرات سیتریک اسید و ماندگاری گل رز

در این مقاله قصد داریم شما را با چندین تحقیق انجام شده در رابطه با اثر سطوح مختلف اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک در مرحله قبل از برداشت بر ماندگاری گل رز آشنا کنیم‌.

تاثیر اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک برای افزایش طول عمر گل رز

تلاش های زیادی برای افزایش عمر گل ها با استفاده از روش ها و مواد مختلف انجام شده است. در این تحقیق، تأثیر استفاده از اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک در مرحله قبل از برداشت بر روی گل رز (Rosa hybrida L. cv. Avalanch) بررسی شد.

اثر سطوح مختلف اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک در مرحله قبل از برداشت بر ماندگاری گل رز

آزمایش فاکتوریل به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. سه سطح غلظت اسید سیتریک (۰، ۲ و ۴ میلی) و سالیسیلیک اسید (۰، ۱ و ۲ میلی ) به عنوان محلول پاشی در ۵ مرحله قبل از برداشت بر روی برگ های گل رز که در شرایط کنترل شده در گلخانه رشد کرده اند، استفاده شد.

نتایج نشان داد که اسید سالیسیلیک و اسید سیتریک باعث افزایش طول عمر، جذب آب، قطر گل و کیفیت گل و کاهش وزن موثر گل رز تازه را به تأخیر می اندازد. حداکثر عمر گل (با متوسط ​​۹ روز) با استفاده از محلول پاشی ترکیبی ۴ میلی مولار اسید سیتریک و ۱ میلی مولار اسید سالیسیلیک حاصل شد.

همچنین، حداقل عمر گل (با میانگین ۷/۳ روز) در درمان اسید سالیسیلیک ۲ میلی مولار بدست آمد. در نتیجه عمر گل رز با وزن بیشتر و جذب آب بیشتر همراه بود.

اثر اسید سیتریک و اسید سالسیلیک بر گل رز و دیگر گل ها

معرفی ژربرا (Gerbera jamesonii) یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده Asteraceae fam- است چربی این گونه یک گیاه گرمسیری چند ساله است که به دلیل رنگ های غنی گل شکل می گیرد و یکی از ده گل بریده محبوب در جهان است.

اثر سطوح مختلف اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک در مرحله قبل از برداشت بر ماندگاری گل رز

ژربرا عمر کوتاهی دارد و به انتهای ساقه و محلول نگهدارنده (Balestra) به آلودگی میکروبی حساس است. گل رز: عمر گل ها در تعیین گل اهمیت زیادی دارد. پیری یک مرحله از چرخه رشد طبیعی گیاهان در سطح سلول، بافت و اندام یا سازمان آن ها است اخیراً مشخص شده است که سالیسیلیک اسید باعث تاخیر در پیری گل می‌شود.  آلودگی میکروبی باعث انسداد انتهای ساقه، عدم تعادل بین جذب آب و از دست دادن آب و در نهایت پژمردگی و کوتاه شدن عمر گل می شود. تعادل آب یکی از عوامل اصلی تعیین کننده کیفیت و طول عمر جریان گل است. کاهش جذب آب ناشی از انسداد آوند چوبی و افزایش تعرق دلایل عمده پژمردگی هستند.

برخی از اسیدهای آلی مانند اسید سالیسیلیک، اسید مالیک، اسید سیتریک و اسید اسکوربیک نقش مهمی در افزایش طول عمر گل های بریده دارند. اسیدهای آلی منبع کربن و انرژی برای سلول ها هستند و در چرخه تنفسی و مسیرهای بیوشیمیایی دیگری مورد استفاده قرار می گیرند. اسید اسکوربیک (ویتامین C) نقش مهمی در رشد و نمو گیاه بخصوص در سیستم انتقال الکترون دارد.

این ترکیب همچنین از طریق یک شبکه پیچیده انتقال سیگنال، پیری رشد و مرگ سلول برنامه ریزی شده را پیوند می دهد. اسید اسکوربیک با برخی فعالیت های بیولوژیکی در گیاهان از جمله در فاکتور آنزیم، آنتی اکسیدان و ناقل الکترون در غشای پلاسما یا کلروپلاست همراه است.

برای حفظ سیستم آنتی اکسیدانی که از گیاهان در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت می کند، سطح بالایی از اسید اسکوربیک درون زا لازم است. سالیسیلیک اسید (SA) یک مولکول سیگنال گیاهی است که نقشی اساسی در رشد و واکنشهای گیاه دارد.

همچنین، پتانسیل اسید سالیسیلیک در پاسخ به تنش ها و بیان ژن در دوران پیری نشان داده شده است. این ترکیب همچنین به عنوان تنظیم کننده رشد گیاه عمل می کند و نقش مهمی در رشد گیاه دارد و بر بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان با غلظت کم تأثیر می گذارد. این ماده به عنوان آنتی اکسیدان، مقاومت در برابر بیماری ها، تولید گرما، گلدهی و سایر فرایندهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی عمل می کند.

امروزه، نقش آن در افزایش عمر گلدان گل های شاخه بریده مشخص شده است. اسید سیتریک مانند سایر اسیدهای آلی می تواند بر عمر گل های شاخه بریده تأثیر بگذارد. اسید سیتریک باعث کاهش تعداد باکتری ها در محلول گلدان و افزایش رسانایی آب در آوند چوبی می شود. اسید سیتریک یکی از اشکال متحرک آهن در گیاهان است، بنابراین نقش مهمی در انتقال آهن دارد.

اسید سیتریک با کاهش pH آب و تکثیر باکتری ها باعث انسداد رگه ای آوند چوبی در منطقه بریده می شود. اثر مثبت اسید سیتریک بر طول عمر برخی گل های شاخه بریده مانند لیلیوم و گل رز بود. هدف از این کار بررسی تأثیر غلظت های مختلف بود تعدادی از اسید سالیسیلیک، اسید سیتریک و اسید اسکوربیک در عمر گل ها، کیفیت پس از برداشت بود.

نتیجه می‌گیریم که…

اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک یک ماده مغذی و ضروری در ساقه گیاه است و نقش های اساسی و متفاوتی در گل ها ایجاد می‌کند. برای آشنایی بیشتر با نقش اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک در گل رز مقاله بالا را مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *