پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراکی بر افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه 

پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراکی بر افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه 

نگهداری فندق با پوشش CMC 

برای ماندگاری طولانی و حفاظت در برابر فرآیند‌های ترش شدن و رشد میکروبی، آجیل باید بلافاصله پس از برداشت به دقت مراقبت شود. یکی از آجیل‌هایی که نیاز به نگهداری و مراقبت برای جلوگیری از رشد قارچ و کپک و همچنین رطوبت را دارد، فندق است. نیاز به دقت نگهداری این ماده یک نگرانی عمده برای صنعت و بازار است و استفاده از ماده‌ای که بتواند به خوبی از فندق مراقبت کند، یک دغدغه است. 

پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراکی بر افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه 

استفاده از پوشش کربوکسی متیل سلولز در پوشش‌های خوراکی افزایش یافته است و نشان داده شده که این ماده به خوبی از پس این نگهداری برمیاد. حال در ادامه می‌خواهیم ببینیم که آیا این ماده برای نگهداری فندق هم مؤثر است، پس در ادامه همراه ما باشید. 

اثرات پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراکی و عصاره هیدروالکلی آویشن بر ماندگاری فندق تازه 

امروزه بسته‌بندی‌های زیست تخریب‌پذیر به دلیل مشکلات زیست محیطی مواد بسته‌بندی مصنوعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. پوشش خوراکی یکی از مهم‌ترین مواد بسته‌بندی فعال زیست تخریب‌پذیر است و به عنوان جایگزین مناسبی برای بسته‌بندی‌های مصنوعی در نظر گرفته می‌شود. 

در یک تحقیق اثرات پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراکی حاوی آویشن بر فندق خام مورد بررسی قرار گرفت و در آن مواردی مانند جذب رطوبت، رشد قارچ و ویژگی‌های حسی فندق خام روکش دار بررسی شد. در این تحقیق پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز در غلظت‌های مختلف تهیه شد. کربوکسی متیل سلولز در دو نمونه با مقادیر ۰٫۵ و ۱٫۵% درصد وزنی و در یک نمونه از آن استفاده نشد. همین‌طور از عصاره آویشن در دو نمونه در مقادیر ۰٫۵ و ۱ اضافه و به یک نمونه اضافه نشد. میانگین تغییرات رشد قارچ و ویژگی‌های حسی فندق پوشش‌دار و بدون پوشش (شاهد) طی ۲۱ هفته بررسی شد. آزمایش‌ها در سه تکرار در قالب طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. 

نتایج این تحقیق نشان داد که نمونه‌های بدون پوشش بیشترین میزان جذب رطوبت، رشد قارچ و رشد کپک را داشتند. افزودن عصاره هیدروالکلی آویشن به محلول پوششی به طور قابل توجهی رشد قارچ را در نمونه‌های پوشش داده شده کاهش داد. نتایج تست‌های حسی نمونه‌ها نشان داد که استفاده از پوشش کربوکسی متیل سلولز نرم شدن بافت‌های فندق را به تأخیر می‌اندازد و استفاده از پوشش‌های خوراکی با کربوکسی متیل سلولز و عصاره آویشن باعث کاهش جذب رطوبت و رشد کپک می‌شود. 

پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراکی بر افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه 

پس ماندگاری فندق پوشش داده شده با کربوکسی متیل سلولز، افزایش می‌یابد و این ماده بیوپلیمر طبیعی زیست تخریب‌پذیر ممکن است به عنوان جایگزینی برای بسته‌بندی مصنوعی در نظر گرفته شود. 

تأثیر پوشش کربوکسی متیل سلولز بر خواص فیزیکی و شیمیایی، تخلخل و قطر سطح پوست آجیل 

آجیل یک ماده غذایی پر مصرف است که می‌تواند تحت تأثیر آلودگی آفلاتوکسین (قارچ آلوده‌کننده آجیل) قرار گیرد. با توجه به تأثیر این قارچ بر تجارت جهانی، مطالعات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته است. 

در یک تحقیق، مغز آجیل با روش غوطه‌وری با کربوکسی متیل سلولز در غلظت‌های ۰٫۱، ۱، ۰٫۵، و ۲ درصد پوشش داده شد. نمونه‌ها در انکوباتور (۲۵درجه سانتیگراد) به مدت ۴ ماه نگهداری شدند. تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی به روش SEM انجام شد و تغییرات شیمیایی (رطوبت، ید، پراکسید و مقدار اسیدی) در طول دوره‌های نگهداری بررسی شد. نتایج نشان داد که تغییرات زمان نگهداری و غلظت کربوکسی متیل سلولز تأثیر معنی‌داری بر میزان رطوبت و مقدار پراکسید دارد. همچنین در مورد ارزش اسیدی، بین نمونه‌ها تفاوت معنی داری مشاهده شده به طوری که آجیل در غلظت ۲ درصد بیشترین مقدار اسیدی را نشان داد. بیشترین کاهش مقدار ید مربوط به غلظت ۰٫۱ درصد و کمترین مقدار در نمونه شاهد مشاهده شده است. 

نتیجه‌گیری: 

آجیل و بخصوص فندق پس از برداشت، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله رطوبت، آلودگی آفلاتوکسین و ترش شدن قرار می‌گیرد. برای نگهداری از فندق روش‌های مختلفی پیشنهاد شده که از جمله آن استفاده از پوشش کربوکسی متیل سلولز است. با انجام تحقیقات و آزمایشات شواهد حاکی از افزایش ماندگاری فندق تازه با استفاده از این ماده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.