مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافت های ماهی کپور

مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافت های ماهی کپور

اثرات اسید اسکوربیک و ماهی کپور

به دلیل تجمع سرب در بافتهای خوراکی ماهی، ایمنی و سلامت غذای انسان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. این مطالعه برای مقایسه اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در پیشگیری از آسیب بافتی ناشی از سرب در بافتهای منتخب ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام شده است.

ماهی ها به طور تصادفی به ۴ گروه ۳۰ ماهی تقسیم شدند. گروه ۱ به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. گروه ۲ استات سرب و گروه های ۳ و ۴ به ترتیب تیامین و اسید اسکوربیک علاوه بر سرب دریافت کردند. پس از کالبدشکافی، نمونه های بافتی از مغز، کلیه و کبد جمع آوری و اسلایدهای پردازش شده با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند.

ضایعات مغزی در گروه ۴ متشکل از پرخونی، ادم و تغییرات سلول ایسکمیک در مقایسه با گروه ۲ و ۳ به طور قابل توجهی پایین تر بود. در کبد، هایپرمی، هیپرپلازی مراکز ملانوماکروفاژ، دژنراسیون سلولهای کبدی و اجسام جذب سریع اسید درون هسته ای مشاهده شد. شدت پرخونی و انحطاط در گروه ۳ در مقایسه با گروه ۴ به طور قابل توجهی کمتر بود.

در مقایسه آماری، هیچ یک از شاخص های پاتولوژیک کلیوی از جمله پرخونی، خونریزی، اجسام داخل اسید درون هسته ای، تغییرات نکروز، تورم سلول های اپیتلیال و هیپرپلازی از مراکز ملانو ماکروفاژ اختلاف معنی داری بین گروه های ۳ و ۴ مشاهده شد اما در مقایسه با گروه ۲، برخی از ضایعات در این گروه ها تفاوت معنی داری نشان داد. بر اساس نتایج، می توان نتیجه گرفت که اسید اسکوربیک و تیامین ممکن است برخی اثرات محافظتی و درمانی در مسمومیت با سرب در ماهی داشته باشند.

سرب باعث چه اختلالاتی در بدن انسان می شود؟

اخیراً، یک رابطه دو طرفه بین قرار گرفتن در معرض سرب (Pb) و تغییرات روده مشخص شده است. سرب باعث دیس باکتریوز روده شده و هموستاز فیزیولوژیکی روده را از بین می برد و باعث ایجاد یک سری استرس اکسیداتیو، واکنش های التهابی ایمنی و افزایش نفوذپذیری روده می شود.

مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافت های ماهی کپور

اختلالات فیزیولوژیکی روده ناشی از سرب و اختلالات فیزیولوژیکی مربوط به اختلالات جذب مواد مغذی، هموستاز عناصر اساسی، متابولیسم لیپیدها و سیستم عصبی است که می تواند به نوبه خود بر انتقال و متابولیسم سرب تأثیر بگذارد.

مکمل های غذایی مانند پروبیوتیک ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها می توانند یک استراتژی بالقوه برای کاهش سمیت سرب باشند. آنها می توانند از روده محافظت کنند، ترشح سرب را تقویت کرده و استرس اکسیداتیو و سطح فلزات اساسی را تنظیم کنند، که احتمالاً به میکروبیوتای روده بستگی دارد.

بنابراین، مکمل های غذایی، به ویژه پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها، یک استراتژی جدید و ایمن برای جلوگیری و کاهش مسمومیت با سرب در آینده است.

اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافت های ماهی کپور

مطالعه حاضر برای ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی اسید اسکوربیک و تیامین در تعدیل چربی و اکسیداسیون پروتئین ناشی از سرب و همچنین تغییرات آنزیم متابولیکی در برخی از بافتهای ماهی کپور معمولی انجام شده است. ماهی ها به ۴ گروه تقسیم شدند، به شرح زیر: گروه A به عنوان شاهد عمل کردند.

گروه B استات سرب دریافت کرد (۵ میلی گرم در لیتر ۱، ۱۵ روز). و گروه C و D به ترتیب علاوه بر استات سرب، اسید اسکوربیک (۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم ۱ خوراک) و تیامین (۵۰ میلی گرم کیلوگرم در ۱ خوراک) دریافت کردند. قرار گرفتن در معرض استات سرب باعث افزایش قابل توجه محتوای MDA در کبد، کلیه و مغز و همچنین محتوای کربونیل در کبد در مقایسه با گروه کنترل شد (P <0.05). در فعالیتهای آنزیمی آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، آلکالن فسفاتاز (ALP) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) در کبد و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و LDH در کلیه پس از قرار گرفتن در معرض سرب، افزایش قابل توجهی نیز مشاهده شد.

مصرف تیامین، اما فقط ویتامین C باعث کاهش قابل توجه غلظت MDA در مغز  در مقایسه با گروه دریافت کننده سرب شد. علاوه بر این، تجویز این دو ویتامین در گروه های C و D باعث کاهش محتوای کربونیل پروتئین کبدی در سطوحی شد که تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشتند.

مکمل اسید اسکوربیک به طور موثری باعث کاهش سطوح افزایش یافته سرب در AST  LDH و ALP و فعالیت های LDH و ALT در کبد در مقادیری می شود که نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری نداشتند. در واقع، تیامین باعث افزایش میزان ALP و LDH در کبد و ALT و LDH در کلیه ها به سطحی شد که اختلاف معنی داری با گروه کنترل نداشت.

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که این دو ویتامین ممکن است به عنوان درمان های پیشگیرانه موثر و ایمن در حفظ بافت ها در برابر اثرات سمی سرب در ماهی کپور معمولی در نظر گرفته شوند.

تیامین چیست و چخ تاثیری بر ماهی دارد؟

کمبود تیامین (ویتامین B1) در ماهی و حیات وحش

در چند دهه گذشته، کمبود تیامین در ماهی و حیات وحش در دریاچه های بزرگ  آلاسکا، سوئد و چندین منطقه دیگر در آمریکای شمالی و اروپا مشاهده شده است. تیامین یک ویتامین ضروری است که برای عملکرد سلول مورد نیاز است.

کمبود تیامین با اختلالات عصبی، سرکوب سیستم ایمنی و زنده ماندن در تولید مثل کمتر مرتبط است. این اختلالات به طور بالقوه جمعیت گونه های مبتلا را کاهش می دهد. دانشمندان CERC در حال توسعه روش هایی برای تعیین وضعیت تیامین در ماهی ها و سایر حیوانات وحشی و ارزیابی اینکه آیا جمعیت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند یا خیر.

تیامین (ویتامین B1)، بک ویتامین محلول در آب مورد نیاز تمام سلولهای زنده است.

تیامین (ویتامین B1) یک ویتامین محلول در آب است که مورد نیاز تمام سلولهای زنده است. یک فرم فسفریله شده، تیامین دی فسفات، یک فاکتور اساسی برای حداقل پنج آنزیم زنده نگهدارنده زندگی است که برای متابولیسم سلولی استفاده می شود.

بیشتر حیوانات از طریق رژیم غذایی تیامین بدست می آورند، بنابراین اگر غذا کمبود تیامین داشته باشد، کمبود تیامین ایجاد می شود. علاوه بر این، برخی از گونه های طعمه مقادیر زیادی تیامین تولید می کنند که باعث تجزیه تیامین در شکارچیانی می شود که آنها را می خورند. باز هم، این منجر به کمبود تیامین در شکارچیان می شود.

هنگامی که کسری تیامین رخ می دهد، اثرات آن به کاهش تولید مثل، کاهش زنده ماندن در مراحل اولیه زندگی، اختلالات عصبی، سرکوب سیستم ایمنی می‌شود. این پدیده در جمعیت ماهی ها، پرندگان، خزندگان و احتمالاً پستانداران مشاهده شده است.

نتیجه گیری

در نتیجه مشخص شد که اسید اسکوربیک و تیامین می توانند در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافت های ماهی کپور موثر باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *